Václav Peřina

26.01.2013 18:04

    Václav Peřina se narodil 30.8.1906 v obci Miličeves nedaleko Jičína.Jeho otec Josef Peřina byl domkář v č.p. 49.

Jeho maminka Kateřina Peřinová spolu se svým manželem měli celkem 6 dětí, z toho 4 dcery a 2 syny. Václav  se narodil v roce 1906  jako čtvrtý v pořadí.
Mladý Vašík Peřina od 16.9.1912 začal navštěvovat obecnou školu v Miličevsi, kterou ukončil v roce 1919. Poslední rok této školy měl na vysvědčení samé jedničky. Od roku 1920 začal studovat na Jičínském reálném gymnáziu, kde nastoupil rovnou do 2. ročníku pro své předchozí velmi dobré výsledky na obecné škole. Gymnázium ukončuje v roce 1924. O dalším jeho vzdělání se nepodařilo získat žádné informace. Všechny tyto údaje byly pořízeny díky a ochotě pracovníků muzea v Jičíně.
    V roce 1925 nastupuje vojenskou službu a přihlásil se k vojenskému letectvu, které v té době vznikalo. Po všech přijímacích procedurách, jež úspěšně absolvoval stává se v 19. letech žákem pilotní školy v Prostějově a dále pokračuje ve výcviku ve vojenské stíhací škole v Chebu.
Během této vojenské kariéry se stává vojenským pilotem. Jeho služba pokračuje u 2. leteckého pluku v Olomouci.

zde jako frekventant pilotní školy v Prostějově


V roce 1929 končí aktivní vojenskou leteckou službu a v hodnosti četaře v záloze odchází s licencí pilota do zálohy.Nastupuje u MAK Brno a zde létá jako předváděcí pilot až do své smrti  6.9.1931 v Třebíči.

místo posledního odpočinku v Milíčeněvsi

 

zdroj: soukromý archív     Jiří Kabát

         kniha:  Doubek, Oldřich: „Ikarové bez legend a bájí“, Praha 1988