1921.26.2.Telč

26.03.2012 08:11

1.letadlo v Telči

Vcelku velmi dobře popsaná letecká příhoda která se stala v tomto regionu.Jednalo se o první přistání aeroplánu v Telči,což vzbudilo v občanech města,ale i v širším okolí velký zájem.Událost se stala dne 26.2.1921.Letadlo původně německé konstrukce,vyrobené však v rakouském mocnářství ve Wiener Neustadt, stroj : Albatros D.III (Oef) série 153,pilotem tohoto letadla byl rakušan Hans Wanneck,přelétal uvedený stroj z Lince do Prahy k zákazníkovi(k některé v té době vznikající letecké společnosti).Díky špatnému počasí zabloudil a pro nedostatek paliva přistál na nejbližším možném místě;a tím byla louka u Telče.

a zde přepis původního textu jak jej zaznamenal prof.telečského gymnázia p.František Kusalý:

...Aeroplán(dvojpošník),jak je na obrázku,nucen byl přistáti na Laurových lukách u Telče,nedaleko
silnice k Třešti v sobotu 26.2. 1921 kolem 2hod. odp.za krásného jasného počasí.
Příčinou byl nedostatek benzinu,jenž vznikl tím,že pilot jménem Vaněk(Němec)maje dopraviti
letadlo z Lince do Prahy letecké společnosti ztratil prý směr a na bludné cestě spotřebovav benzin
musel slétnouti,což se stalo hladce.Stroj měl hybnou sílu 200koní.Událost způsobila pochopitelný
rozruch,takže do večera vystřídalo se tu na sta diváků,mezitím co pilot sháněl potřebný benzín,
aby co nejdříve nastoupiti mohl cestu ku Praze.Teprve u obce podařilo se mu opatřiti,ale když
tekutina byla přivezena,bylo zjištěno že je benzol,který se k pohánění letacích motorů nehodí.
Bylo nutno zůstati dále přes noc na místě.Do pozdních hodin setrvali u letadla zvědavci neboť
nikdy předtím u Telče aeroplan nesletěl,a v noci hlídali dva muži...

...Zobrazené letadlo přistálo v Telči 26.2.1921 a pro nesnáze s benzínem odletěti mělo 27.Ježto
benzol,poskytnutý obcí k takovému účelu se nehodí,vyjednal pilot dodávku benzinu s rolníkem
ze Zvolenovic.Ale benzin byl podružné jakosti (těžký),proto nebylo možno vzlétnouti.Četné
davy z města i okolí chtěly spatřiti neobvyklo podívanou,přiníž pilot chtěl za vlídné přijetí
provésti několik bravurních leteckých kousků.Vzlet hlášený na 11.hod.dop.měl se uskutečniti o 2.
hod.odpoledne.Ale již tu objevila se nepravidelnost a nestejost výbuchů stroje,z rour šlehaly při
chodu plameny,což vše vedlo k novému zkoušení a motámí vrtulí.Konečně popojel zpět a po nějaké
chvíli připraviv se letec uvedl stroj ve směru v pohyb.Za několik okamžiků však kolečko zavadilo
o kopeček hlíny.Stroj se převrhl.Pilot okamžitě stroj zarazil.Až na několik odřenin vyvázl živ.
Stroj uložen byl v Laurově stodole a za několik dní dopraven do Prahy....

původní dvě fotografie které se zachovaly do dnešních dnů

zdoj:

muzeum Telč

Historie a Vojenství  3/09

SoA Jihlava JL č9/1921

 

GPS:

49°11'33.695"N, 15°27'13.542"E